Uskoro kraj radova (Video)

I dalje traju radovi na deonici puta Laćarak – Čalma  u dužini od 7,7km. Trenutno se radi završni svoj asfalta, a posle toga pristupiće se I izgradnji prilaza svakom domaćinstvu. Rekonsturkciju ova deonice finansirsirana je od strane resornog ministarstva i Puteva Srbije