Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima

Jedinica Vojne pošte Nikinci obaveštava građane da će se izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja vršiti 6. i 7 i 9. oktobra 2023. godine, na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8 do 18 časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovca, Jaraka i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati.