Akcija pošumljavanja (Video)

Opština Inđija nastavlja projekat pošumljavanja, u vezi s tim raspisan je javni poziv za nabavku 700 sadnica, najviše javora, što je i preporuka Ministarstva za zaštitu životne sredine istakao je predsednik Gak nakon sistema 48. U novembru mesecu počeće se sa sadnjom, a u cilju zelenije i zdravije Inđiju, dodao je Gak.