“Moja prva plata”

Povećava se mesečna naknada mladima koji koriste program „Moja prva plata“. Prema izmenama i dopunama, mladi sa srednjim obrazovanjem će umesto dosadašnjih 25.000 dobijati 28.000 dinara, dok će mladi sa visokim obrazovanjem dobijati 34.000 umesto dosadašnjih 30.000 dinara. Ove promene kreću od 10. oktobra. Podsećamo, program „Moja prva plata“ omogućava mladima da se osposobe za samostalan rad na konkretnim poslovima. Cilj programa je podsticanje zapošljavanja mladih uz prethodnu obuku za posao i sticanje radnih iskustava. Sredstva se isplaćuju direktno korisnicima, preko Nacionalne službe za zapošljavanje.