Atletski seminar

Seminar jednog od najboljih atletskih trenera na svetu Lourent-a, biće održan  utorak, 10.oktobra od 16h do 18h u hotelu Srem u Sremskoj Mitrovici  Seminaru ce prisustvovati predstavnici Srpskog atletskog saveza, trenerske organizacije, kao i predstavnici grada i Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica.