Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja Opštine Ruma

Komisija za odlikovanja i druga društvena priznanja Opštine Ruma, raspisuje Javni poziv za dostavljanje predloga lica za dodelu javnih priznanja i nagrada u 2023. godini. Odlikovanja i priznanja dodeljivaće se za počasnog građana opštine Ruma, nosioca Rumske povelje, a biće uručene i novčane nagrade i zahvalnice.Rok za podnošenje prijava je od 6.do 16. oktobra.Prijave se, u zatvorenoj koverti, sa naznakom podnosioca, podnose Komisiji putem pisarnice Opštinske uprave Ruma, lično ili poštom na adresu: Ruma, Orlovićeva 5.