Novembarske nagrade

Odbor za nagrade i priznanja Skupštine grada Sremska Mitrovica raspisao je Javne pozive za podnošenje inicijativa za dodelu Novembarske nagrade Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu i Plakete grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu. Novembarska nagrada je gradsko priznanje koje se dodeljuje građanima svake druge godine, u znak priznanja za značajna dostignuća u oblastima,privrede,obrazovanja,zdravstva, nauke,kulture,sporta i za poseban doprinos afirmaciji grada. Plaketa grada se dodeljuje pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću na humanitarnom, kulturnom i drugom planu. Oba javna poziva traju do 19 oktobra.