Zahtevi i predlozi đačkih parlamenata (Foto)

Danas u 12 časova predstavnici đačkog parlamenta i predstavnici predškolske ustanove posetili su zgradu Opštine Šid i ovom prilikom razgovarali o brojnim temama sa predsednikom opštine. Glavne tematske tačke odnosile su se na poboljšavanje uslova u školama, mlade u zajednici, bezbednost u školama i na fiskulturne sale… Tokom sastanka predsednik i članovi Đačkih parlamenata vodili su otvorenu i konstruktivnu diskusiju o svim temama.