U planu izgradnja solarne elektrane Gibarac (Video)

Odbornici skupštine Opštine Šid usvojili su odluku o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane ,,Gibarac” sa pristupnom saobraćajnicom u k.o. Gibarac i trasom elektroenergetskih vodova sa priključkom na elektrodistributivnu mrežu i TS u k.o. Šid.  Ovom prilikom radi se o planu koji je potreban za realizaciju ove i svih ostalih elektrana na Opštini Šid rekao je predsednik skupštine Opštine Šid Tihomir Stamenković.