Rekonstrukcija kuće Save Šumanovića

Sredstvima Ministarstva kulture i Opštine Šid započeti su radovi na adaptaciji Spomen – kuće Save Šumanovića. Pod naletom oluje 19. jula oštećen je krov kuće u meri koja je zahtevala hitnu sanaciju. Ministarstvo kulture odgovorilo je na apele opštine Šid i izdvojilo je sredstva u iznosu od 10 miliona dinara, dok učešće opštine Šid iznosi 5 miliona dinara za rekonstrukciju krova, stolarskih, zidarskih i fasaderskih radova.