Kako se kontrolišu autobusi, a kakve provere moraju da prođu vozači koji voze đačke ekskurzije? (Video)

Nesrećni slučaj, kada je vozač autobusa na đačkoj ekskurziji u Italiji preminuo bio je povod da se danas naša ekipa bavi pitanjem kako se kontrolišu autobusi, ali i kakve provere prolaze vozači koji voze decu na ekskurzije. Poznato je, da po Pravilniku o ekskurzijama svaki direktor škole u obavezi je da obavesti policiju 72 sata pred polazak na put. Nijedan autobus ne kreće sa parkinga dok detaljno ne bude pregledan, a vozači ne prođu neophodne testove.