Prijave u toku

Prijave za privremeno priključenje na elektro mrežu, gasnu mrežu, mrežu daljinskog grejnja  vodovod i kanalizaciju  nezakonito izgrađenih objekata je u toku. Prijave u Rumi su otpočele od 15. septembra I traju  mesec dana. Kako kažu nadležni  iz odeljenja za urbanizam i građenje Ruma za sada je pristiglo 42 prijave.