U toku glasanje za projekte (Foto)

Građani Sremske Mitrovice poslali su svoje predloge za participativno budžetiranje 2024. godine. Imenovana komisija  konstatovala koji su predlozi u nadležnosit grada I koji zadovoljavaju javni interes. Pet projektnih predloga je stavljeno na glasanje koje će se obaviti od 2. do 7. oktobra putem web sajta Grada Sremska Mitrovica ili putem mejla biramstafinansiram2024@sremskamitrovica.org.rs.