Plavo jesenje prskanje voća (Foto)

Većina bolesti na voćkama se suzbija od ranog proleća i tokom vegetacije, ali za neke bolesti potrebno je tretiranje u jesen u periodu opadanja lišća. Ovo tretiranje poznato je kao jesenje ili „plavo prskanje voća“. Ovim prskanjem suzbijaju se patogeni koji prezimljavaju u krošnji voćaka skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak ranama i drugim skrivenim mestima. Ukoliko su zime blage patogeni mogu dospeti na osetljive delove voćaka i ostvariti njihovu zarazu. Da se infekcije nebi ostvarile patogen se mora suzbiti na mestu gde prezimljava. Na taj način se sprečava dospevanje patogena na osetljive delove voćke i nastajanje zaraze.Plavim prskanjem suzbijaju se ili se u znatnoj meri redukuje pojava mnogih bolesti koštičavih i jabučastih voćnih vrsta kao što su: kovrdžavost lišća breskve, monilioze koštičavih voćnih vrsta, rogač šljive, kestenjasta pegavost maline, šupljikavost lišća koštičavih voćnih vrsta, bakteriozna plamenjača jabuke i kruške i druge bakterioze voćaka kao i drugi prouzrokovači bolesti biljaka.

Aleksandar Krkobabić