“Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo” (Foto+Video)

Od 18. septembra, u saradnji Ministarstva prosvete i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u svim osnovnim školama na području Srema, počela je realizacija preventivno-edukativnog projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“. Projekat se realizuje u vidu edukativnih radionica i predavanja koja obavljaju policijski službenici. Cilj ovih radionica je podizanje svesti kod mladih da prepoznaju vršnjačko nasilje u stvarnom ili virtualnom svetu.

Svako dete može postati žrtva nasilja među vršnjacima ali i sam nasilnik, kaže direktorka Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj”. Između ostalog kroz ovaj program učenici se mogu upoznati I sa ulogom školskog policajca, kao osobe od poverenje, kojem mogu prijaviti svaki vid nasilja.