Radovi u punom jeku (Foto+Video)

Radovi na uređenju Zavičajnog muzeja u Rumi su u punom jeku.  U toku su pripremni radovi za postavljanje fasade koji se odvijaju po instrukcijama Zavoda za zaštitu spomenika, kao i molerski radovi unutrašnjosti samog objekta. Dodatna sredstva u iznosu od dva miliona dinara odobrena su okviru projekta Gradovi u fokusu Ministarstva kulture koja su namenjena na opremanje muzeja i stalne postavke.

Jovana Stupar