Biram šta finansiram (Video)

Grad Sremska Mitrovica i ove godine daje priliku građanima da učestvuju u kreiranju i planiranju budđžeta Grada, predlaganjem projekata koji će se raditi 2024. godine u okviru participativnog budžetiranja. Slanje predloga moguće je preko mejla biramstafinansiram@sremskamitrovica.org.rs ili putem kancelarije svojih mesnih zajednica ili u uslužnom centru u gradskom centru. Slanje predloga počelo je danas I trajaće do 29. Septembra. Za finansiranje ovih projekata opredeljeno je 5 miliona dinara.

Katarina Marjanović