31. sabor u čast Stojana Čupića (Video)

Održan tradicionalni 31. Sabor u slavu i čast vojvode Stojana Čupića u Parohijskom domu u Salašu Noćajskom. Zbog loših vremenskih uslova i ove godine izostao je planirani kulturno – umetnički program u organizaciji centra za kulturu „Sirmijumart“.

Katarina Marjanović