Šid i dalje bez struje

Većina domaćinstva u Opštini Šid je i dalje bez struje. Posle jučerašnjeg nevermena kada je došlo do ispadanja dalekovoda u Bačincima, napajanje električnom energijom je prekinuto. Zahvaljujući brzoj reakciji državnih organa u Šid su upućene ekipe EMS-a radi saniranja kvara, dok je MUP uputio agregate da se problem sa strujom i vodom, koja je u međuvremenu nestala premosti. Tokom dana, problem vodosnabdevanja je rešen, polako se građani sukcesivno priključuju i na elektromrežu. Otežan je prijem telefonskog signala.