Ekipe EMS-a na terenu (Video)

Ekipe EMS-a iz Novog Sada u ataru Bačinaca rade na otklanjaju štete na prenosnom elektro sistemu, koja je nastala padom tri dalekovoda sinoć pod naletima jakog vetra. Od tada 11 hiljada domaćinstava u Šidu nema struju.

Prema izvoru Sremske televizije, paralelno sa ovim radovima na dalekovodu, a u cilju prevazilaženja teške situacije u vezi sa nestankom struje u toku je postavljanje agregata, kako bi se prioritetne trafo stanice u opštini osposobile za rad. Do sada su postavljna dva agregata u centru grada, kao bi nesmetano mogle da rade institucije i ustanove, poput Doma zdravlja, policije i sl. Plan je da se agregati postave i u naselja sa školama i vrtićima, kao i u četiri sela Bačince, Gibarac, Vašicu i Adaševce. Postoji mogućnost da i potršači iz kategorije domaćinstava koji su priključeni na te trafo stanice tada dobiju struju.