Sanacija hramova

Pokrajinska vlada idvojila je ukupno 101,7 miliona dinara za obnovu verskih objekata na teritoriji AP Vojvodine stradalih u julskom nevremenu. U Opštini Šid tokom superćelijske oluje koja se dogodila 19. jula oštećeni su hramovi Svetog Apostola Petra i Pavla u Berkasovu kao i Hram Svetog Georgija u Vašicama, za čiju sanaciju će biti izdvojena određena sredstva.