Podnošenje zahteva (Foto+Video)

Vlada Republike Srbije je 28. avgusta usvojila Uredbu o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na infrastrukturnu mrežu nezakonito izgrađenih objekata. Prijave u Rumi su otpočele od 15. septembra i traju mesec dana. Odeljenje za urbanizam i građenje je pripremilo odgovarajuće obrasce koji se nalaze na sajtu Opštine ili se mogu preuzeti na šalteru pisarnice Opštine Ruma, ulica Orlovićeva 5.

Jovana Stupar