Istek roka

Poziv za dodelu jednokratne pomoći za ogrev u iznosu do 35.000 dinara po domaćinstvu, traje još danas u Opštini Ruma. Pravo na podnošenje zahteva imaju porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenjih lica smeštenih na teritoriji ove opštine. Zahtev za dodelu pomoći može se preuzeti u Odeljenju za društvene delatnosti Opštine Ruma, Povereništvu za izbeglice i migracije, sajtu Opštine Ruma kao i Mesnim kancelarijama.

Jelena Božić