Zakazana sednica Veća u Rumi

Sutra sa početkom u 10 časova zakazana je sednica Opštinskog veća u Rumi. Lokalni većnici izmeđuostalog razmatraće  Izveštaj o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma za period od 01.01. do 30.06.2023. godine – drugi kvartal

Jovana Stupar