Sredstva za sanaciju deponija

Među šest lokalnih samouprava kojima su sredstva odobrena od strane Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine   je i Opština Ruma, u čije ime  je ugovor potpisala predsednica te Opštine Aleksandra Ćirić.  Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg uručio je ugovore predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata u oblasti rešavanja problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacije i rekultivacije divljih deponija i degradiranih površina.Vrednost ovih ugovora je 80 miliona dinara.

Jovana Stupar