Raspisan Javni poziv (Video)

Grad Sremska Mitrovica i ove godine raspisuje javni poziv za privredne subjekte u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji grada. Poziv je raspisan danas, i trajaće sve do kraja novembra 2027. godine odnosno do utrošaka sredstava. Grad je za ovu namenu obezbedio 12,5 miliona dinara od Ministarstva energetike. Sve informacije i obaveštenja u vezi sa Javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti putem zvaničnog sajta Grada Sremska Mitrovica kao i u uslužnom centru.

Danijela Đaković