Napreduju radovi na putu

Radovi na rekonstrukciji puta Kukujevci – Šid odvijaju se predviđenom brzinom. Trenutno se nasipa kameni sloj, što dovodi i do priprema za postavljanje prvog sloja asfalta. U prethodnom periodu urađeno je proširenje kolovoza kao i skidanje starog sloja asfalta. Saobraćaj se u zoni radova odvija naizmenično.