Radovi u toku

Radovi na rekonstrukciji puta Platičevo Vitojevci odvijaju se predviđenom dinamikom, pozvrdili su nadležni.Trenutno se skida stari sloj asfalta, nasipa se kameni sloj što obuhvata pripreme za nanošenje prvog sloja asfalta. Podsećamo rok završetak radova je 90 dana.