Kraj radova

U Indjiji u ulici Sonje Marinković  radovi na sanaciji betonskog kanala za prihvat  I odvodnju atmosferske vode su se priveli kraju, asfaltiranje je završeno a cilj radova je poboljšanje evakuacije atmosferskih voda sa kolovoza.  Izvođač radova su radnicu JP “Indjija put”. 

%d bloggers like this: