Doneta odluka o Usvajanju izveštaja

Na sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeće „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice doneta je odluka o Usvajanju izveštaja o radu ovog preduzeća za 2022. godinu u skladu sa ovlašćenjima Nadzornog odbora. Odluka stupa na snagu danom donošenja.