“Deca čuvari tradicije – Đeram” u Stejanovcima (Video)

Manifestacija „Deca čuvari tradicije – Đeram”, održana je u Stejanovcima. Praznik tradicionalne narodne igre i pesme okupio je u Stejanovcima preko 300 učesnika. Folklorno umeće, kako u centru sela, tako i na bini Doma kulture, demonstriralo je šest kulturno – umetničkih društava. Velikim aplauzima nagrađeni su folklorni ansambli kao i prisutna udruženja žena iz različitih krajeva Srbije

Jovana Božić