Još 4 dana prijave za 10.000 dinara

Još 4 dana ostalo za prijavljivanje majki za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara za svako dete uzrasta do 16 godina . Pravo na ovu finansijaku pomoć imaju deca rođena posle 21. Novembra 2006. Godine. Prijave se podnose elektronsi na adresi idp.trezor.gov.rs, a prijavljenima će novac biti isplaćen do 25. Septembra, najkasnije do 1. Oktobra. Očekuje se da će ovu pokoć od države dobiti oko 1.000.190 dece, a za ovu svrhu biće izdvojeno oko 12milijardi dinara i budžeta, kako je ranije najavljeno.

Katarina Marjanović

%d bloggers like this: