Upis ili promena adrese u biračkom spisku

Elektronski zahtev za upis ili promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku, moguć je za sva punoletna lica, od 13. septembra preko Portala eUprava, kao i dostava potpisanog rešenja u formi elektronskog dokumenta u eSandučetu.

%d bloggers like this: