Rekonstrukcija puta Kukujevci – Šid (Foto)

Na državnom putu  drugog A reda, broj 120, otpočeti su radovi na rekonstrukciji kolovoza u dužini većoj od 11km. Radovi će se odvijati u tri faze. Prva faza je započeta i ona podrazumeva izvođenje radova od početka naseljenog mesta Gibarac do izlaska iz naseljenog mesta Bačinci.

%d bloggers like this: