Zahtevi za priključenje nelegalnih objekata od 15. septembra (Video)

Od 15. Septembra biće moguće podnošenje zahteva nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za privremeno priključenje na infrastrukturnu mrežu I traje 30 kalendarskih dana. Nakon isteka tog roka zahtevi se ne mogu više podnositi.

Katarina Marjanović