Rekonstrukcija puta

U toku su radovi na rekonstrukciji puta Platičevo – Vitojevci. Pripremni radovi odvijaju se predviđenom dinamikom, a u narednom periodu počeće se sa proširenjem kolovoza, kažu nadležni. Rok za završetak radova je devedeset dana,