Moderan i klasičan balet (Video)

U četvrtak 14. septembra u okviru festivala “Stani svete dok govori dete”  biće održan studio modernog i klasičnog baleta “Olena” u Sremskoj Mitrovici.  U sklopu festivala odigravaju se razne kreativne radionice, ekologija i sport, nenasilna komunikacija i još mnogo zanimljivih zadržaja za decu i omladinu pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica, i Centar za kulturui sport “Sirmiumart”.

Katarina Marjanović