Dug na više rata

Javno komunalno  preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica građanima kao i pravnim licima pruža plaćanje duga u više mesečnih rata. Ukoliko potrošači imaju dugovanja, potrebno je da dođu u Direkciju preduzeća, adresa – Stari šor 114, Sremska Mitrovica, kako bi se napravio protokol o izmirenju duga. Naplata potraživanja u JKP“Vodovod“ Sremska Mitrovica je na zadovoljavajućem nivou i trenutno iznosi oko 92%. Kod pravnih lica naplata je 91% dok u kategoriji domaćinstva ona iznosi oko 93%, potvrđuju iz tog preduzeća.

%d bloggers like this: