U Nikincima artiljerijsko opitno gađanje

Jedinica Vojne pošte Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja vršiti 12. i 13. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8.00 do 18.00 časova.U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovaca, Jarka i Nikinaca. Zabranjeno je kretanje, zadržavanje, i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilazima puteva stajaće stražari i policijski službenici čija se naređena moraju strogo poštovati. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja u obavezi je da to prijavi Vojnoj pošti Nikinci najkasnije do 18. septembra.