Uređenje Borkovca (Video)

Uređenje izletišta Borkovac otpočeto je u pretkohdnom periodu. Određeni radovi finansirani su iz opštinske kase, a za uređenje keja i plaže kao i okoline borkovačkog jezera pristigla su sredstva sa viših nivao vlasti, a početak konkretnih radova očekuje se na proleće iduće godine.

Jovana Stupar