Raspisan Javni poziv

U Opštini Inđija raspisan je Drugi javni konkurs ZA finansiranje I sufinansiranje projekata u kulturi za 2023. godinu.Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Inđija, kao i u dnevnom štampanom mediju – listu „Dnevnik“, koji izlazi na teritoriji opštine Inđija.  Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom štampanom mediju – listu „Dnevnik