Radovi u toku

U toku je postavljanje tamponskog sloja od drobljenog kamena na deonici puta Laćarak Čalma koji se trenutno rekontruiše potvrđuju nadležni. U prethodnom periodu  urađeno je proširenje kolovoza  u dužini od pet kilometara. Saobraćaj se u zoni radova odvija naizmenično.

Jovana Stupar