Izložba “Tradicija vašara u Srbiji” (Video)

Izložba “Tradicija vašara u Srbiji” otvorena je 3. septembra u holu Kultrurnog centra “Brana Crnčević u Rumi.Izložba prikazuje reprodukovane fotografije, pisanu i audio-vizuelnu građu iz fondova Etnografskog muzeja u Beogradu, Muzeja Vojvodine i Narodnih muzeja više gradova.

Nikolina Marković