Penzionerske kartice

Penzioneri sa teritorije Grada Sremska Mitrovica mogu se prijaviti za penzionerske kartice, kojima će najstariji sugrađani moći da ostvare određene popuste i dodatno uštede novac, kako kupovinom roba i usluga tako  i uštedama kroz korišćenje programskih sadržaja ustanova sa teritorije Grada.  Prijave su moguće putem sajta www.pio.rs ili lično u filijali PIO fonda u Sremskoj Mitrovici, gde se i preuzimaju izrađene kartice. Kartice će moći da se koriste od 01. oktobra ove godine, a filijala PIO  fonda u Sremskoj Mitrovici sa podelom kartica kreće u narednim danima.

%d bloggers like this: