Nastavak radova na gasifikaciji

Prema planu razvoja i izgradnje za 2023. godinu Javno preduzeće „Srem – Gas“ Sremska Mitroivca, planira nastavak radova na gasifikaciji stambenog naselja Matije Huđi, izvođenje radova na čeličnom razvodu kroz višestambene objekte sa postavljanjem sistema daljinskog očitavanja. Na izgrađenim distributivnim mrežama, planira se izvođenje tipskih, individualnih i grupnih priključaka i produžetka postojeće distributivne gasne mreže.