Finansiranje troškova prevoza učenika

U Šidu je raspisan  javni poziv za finansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola. Pravo na finansiranje troškova prevoza iz budžeta  opštine imaju pravo svi učenici sa teritorije Opštine Šid koji prvi put upisuju školsku godinu, koji nemaju smeštaj i putuju svakodnevno u Šid. Finansiranje prevoza u visini od 50% od cene mesečne pretplatne karte imaju: deca sa smetnjama u razvoju, deca korisnika dečijeg dodatka, deca korisnika tuđe nege. Finansiranje u visini od 20% imaju sva ostala deca koja ispunjavaju uslove navedene u istom, ali ne ispunjavaju uslove za 50%. Konkurs je otvoren do 14. septembra.