Sve više zaposlenih

Duplo je manji broj korisnika novčane socijalne pomoći u Opštini Inđija, u odnosu na prethodnu godinu.

Prema podacima Centra za socijalni rad „Dunav“, broj od više od hiljadu porodica, koje su koristile ovu prinadležnost, smanjen je na 528.

Ovo je jedan od rezultata dolaska novih investitora i proširenja kapaciteta postojećih zbog povoljne poslovne klime, što je omogućilo brojnim porodicama sticanje materijalne nezavisnosti.

Aleksandar Krkobabić