Martinović: Osnovna vizija je izgradnja moderne i efikasne lokalne samouprave (Video)

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović rekao je danas, na prvom sastanku sa članovima Posebne radne grupe za izradu novog Akcionog plana Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Srbiji, a koji će obuhvatiti period od 2024. do 2025. godine, da je osnovna vizija izgradnja moderne i odgovorne lokalne samouprave koja pruža usluge istog kvaliteta građanima i privredi u svakom delu zemlje.

Martinović je naveo da resorno ministarstvo nastavlja s reformom lokalne samouprave, navodeći da će se u narednom periodu izraditi Akcioni plan, usklađen sa zahtevima savremenog doba i realnim potrebama građana.

“Na lokalnom nivou ljudi ostvaruju najveći deo svojih prava. Lokalna samouprava je u neposrednom kontaktu sa građanima i zato zadovoljstvo građana direktno zavisi od kvaliteta njenog rada. Upravo zbog toga ona mora da primenjuje načela dobre uprave, i da svojim delovanjem doprinese ujednačenom razvoju svih krajeva Srbije”, rekao je Martinović.

Izvor: https://www.tanjug.rs/srbija/politika/47066/martinovic-osnovna-vizija-je-izgradnja-moderne-i-efikasne-lokalne-samouprave/vest