Raspisan oglas

Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ruma. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije je 5.septembar. Najpovoljniji ponuđač u obavezi je da u roku od osam dana od konačne odluke o davanju u zakup uplati zakupninu kao i u roku od 3 dana Ministarstvu poljoprivrede preko Opštinske uprave Ruma dostavi dokaz o uplati.

Jovana Stupar