Besplatno krstarenje rekom Savom (Video)

Upoznati  Mitrovicu sa reke. Ploviti ispod najdužeg mosta na Balkanu koji spaja Srem i Mačvu. Saznati legende o carskom Sirmijumu. Sve je to moguće,  jednim krstarenjem rekom Savom koje po prvi put  26. avgusta organizuje Turistička organizacija grada. Nadležni kažu da imaju u planu da razvoj turizma u narednom periodu bude u vezi sa potencijalom reke.